Estimo el català
(abajo en castellano)

Malgrat el meu llinatge i origen castellà…

– Estimo el català
– Defenc el català
– Faig us del català com a llengua vehicular
– Educo al meu fill en català
– Escric en català
– Llegeixo en català
– Penso en català
– Escric a mitjans de comunicació en català
– Publico llibres en català
– Estimo en català
– Ploro en català
– Ric en català
– Visc en català
– He set vetat per parlar català
– He patit escarni per parlar català

Però malgrat que soc director de cor i…

– Peofessor universitari de direcció de cor
– Professor universitari de direcció d’orquestra
– Professor universitari de direcció de banda
– He dirigit la JONDE (Jove Orquestra Nacional d’Espanya)
– He dirigit la Banda Municipal de Barcelona
– He dirigit el Cor de Cambra de la Catedral d’Estocolm
– He set assistent de Gary Graden (referent mundial del món coral)
– He dirigit a diferents indrets d’Europa
– Tenc una experiència dirigint cors infantils, juvenils, d’adults, d’homes, de dones, mixtes, amateurs i professionals
– Tenc una experiència dirigint de més de 30 anys
– Sóc compositor
– Tenc un màster en marketing
– Tenc un màster en organització d’esdeveniments
– Tenc un màster en protocol i comunicació
– Soc pianista en actiu
– Parlo anglès
– Parlo Itàlia

Nogensmenys…

– No podré dirigir la Coral Universitat de les Illes Balears per no tenir el C1

Diran que…

– Si tant he estudiat ben bé podria haver-me tret el C1

I jo dic…

– No m’he tret el C1 perquè estava estudiant totes aquestes coses que em permeten treballar a tot el món menys a casa meua. Sé que és legal, però no per això deixa de ser injust.

Desitjo de tot cor…

– Que el director o directora que es faci càrrec finalment de la Coral Universitat Illes Balears a més del C1 tengui una mínima part del que jo no podré demostrar a una prova selectiva.

Amo el catalán

A pesar de mi linaje y origen castellano…

– Amo el catalán
– Defiendo el catalán
– Hago uso del catalán como lengua vehicular
– Educo a mi hijo en catalán
– Escribo en catalán
– Leo en catalán
– Pienso en catalán
– Escribo en mediados de comunicación en catalán
– Publico libros en catalán
– Amo en catalán
– Lloro en catalán
– Rio en catalán
– Vivo en catalán
– He sido vetado por hablar catalán
– He sufrido escarnio por hablar catalán

Pero a pesar de que soy director de coro y…

– Profesor universitario de dirección de coro
– Profesor universitario de dirección de orquesta
– Profesor universitario de dirección de banda
– He dirigido la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España)
– He dirigido la Banda Municipal de Barcelona
– He dirigido el Coro de Cámara de la Catedral de Estocolmo
– He siete asistente de Gary Graden (referente mundial del mundo coral)
– He dirigido en diferentes lugares de Europa
– Tengo experiencia dirigiendo coros infantiles, juveniles, de adultos, de hombres, de mujeres, mixtas, amateurs y profesionales
– Tengo una experiencia dirigiendo de más de 30 años
– Soy compositor
– Tego un máster en marketing
– Tengo un máster en organización de acontecimientos
– Tengo un máster en protocolo y comunicación
– Soy pianista en activo
– Hablo inglés
– Hablo Italiano

Sin embargo…

– No podré dirigir la Coral Universitat de les Illes Balears por no tener el C1

Dirán que…

– Si tanto he estudiado muy bien podría haberme sacado lo C1

Y yo digo…

– No me he sacado lo C1 porque estaba estudiando todas estas cosas que me permiten trabajar en todo el mundo menos en mi casa. Sé que és legal, pero no por eso deja de ser injusto.

Deseo de todo corazón…

– Que el director o directora que se haga cargo finalmente de la Coral Universitat Illes Balears además del C1 tenga una mínima parte de lo que yo no podré demostrar a una prueba selectiva.